Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk intredetoets keurmeester zware aanhangwagens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk intredetoets keurmeester zware aanhangwagens
De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 24, tweede lid van de Erkenningsregeling APK;
Besluit:
1.
Voorwaarde voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware bedrijfsvoertuigen is het bezit van:
a. het diploma monteur bedrijfsautomobielen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
b. het diploma monteur bedrijfsautomobielen tevens genoemd diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
c. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie ingevolge artikel 2.19.2 van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), of
d. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of
e. het diploma BC van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
f. het diploma KMBO Motorvoertuigentechniek (bedrijfsauto’s), of
g. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 2 bedrijfsautomobielen of
h. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen.
2.
Indien een diploma, of een EVC-rapport wordt overgelegd zoals genoemd in het eerste lid, onder a tot en met g, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.
3.
Degene die in het bezit is van een in het eerste lid genoemde diploma, EVC-rapport of verklaring intredetoets kan zich voor een aanvraag deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware bedrijfsvoertuigen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).
1.
Voorwaarde voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens is het bezit van:
a. het diploma monteur bedrijfsautomobielen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
b. het diploma monteur bedrijfsautomobielen tevens genoemd diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
c. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie ingevolge artikel 2.19.2 van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), of
d. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of
e. het diploma BC van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
f. het diploma KMBO Motorvoertuigentechniek (bedrijfsauto’s), of
g. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 2 bedrijfsautomobielen, of
h. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen, of
i. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware aanhangwagens.
2.
Indien een diploma of EVC rapport wordt overgelegd zoals genoemd in het eerste lid, onder a tot en met g, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.
3.
Degene die in het bezit is van een in het eerste lid, genoemd diploma, EVC-rapport of verklaring kan zich voor een aanvraag deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder h, en artikel 2, eerste lid, onder h, genoemde verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk geeft van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van:
a. een diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met g genoemde diploma’s en
b. een werkgeversverklaring of getuigschrift waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware bedrijfsvoertuigen.
1.
De in artikel 2, eerste lid, onder i, genoemde verklaring intredetoets zware aanhangwagens, wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk geeft van voldoende praktische kennis en ervaring.
2.
Degene die een verklaring intredetoets zware aanhangwagens aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van werkgeversverklaringen of getuigschriften waaruit blijkt dat in een periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 6 jaar, waarvan de laatste 2 jaar aaneengesloten, ervaring is opgedaan in het onderhouden, en repareren van zware aanhangwagens.
Artikel 5
Onder de in artikel 3, tweede lid, onder b, en artikel 4, tweede lid, genoemde praktische kennis en ervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:
a. de avonduren, of
b. vakantieperiodes, of
c. een (dag)opleiding.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder h en artikel 2, eerste lid, onder h en i, genoemde verklaringen intredetoets worden ingediend volgens een door de Directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier bij de Dienst Wegverkeer.
2.
De in artikel 1, eerste lid, onder h en artikel 2, eerste lid, onder h en i, genoemde verklaringen intredetoets worden op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.
1.
De bekendmaking vaststelling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen respectievelijk intredetoets keurmeester zware aanhangwagens van 18 februari 2005, Scrt. 2005, nr. 38 wordt ingetrokken.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.
De
Directie van de Dienst Wegverkeer, Algemeen Directeur