{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel van de regeling
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Verwijzing met AGB-codering
Artikel 5. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
Gelet op artikel 34, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die bevoegd zijn om gericht te verwijzen naar tweedelijns zorgaanbieders als omschreven bij of krachtens artikel 14 lid 2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die geen AGB-code kunnen aanvragen.
Artikel 2. Doel van de regeling
Deze regeling heeft tot doel het stellen van verwijsvoorschriften aan zorgaanbieders die bevoegd zijn om gericht te verwijzen naar zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Met deze voorschriften wordt aan tweedelijns zorgaanbieders inzichtelijk gemaakt welke zorgaanbieder de verwijzing heeft afgegeven.
Artikel 3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wmg.
b. Eerstelijns zorgaanbieder: Zorgaanbieder die eerstelijns zorg levert, waaronder in ieder geval de huisarts.
c. Tweedelijns zorgaanbieder: Zorgaanbieder die geneeskundige zorg levert zoals medisch specialisten die bieden.
d. Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code): unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. Deze AGB-code bestaat uit 8 posities.
Artikel 4. Verwijzing met AGB-codering
De AGB-code van de zorgaanbieder die een patiënt gericht verwijst naar een tweedelijns zorgaanbieder moet op het verwijsdocument vermeld worden.
Artikel 5. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling voor de datum van inwerkingtreding in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders’.
Nederlandse Zorgautoriteit,
Voorzitter Raad van Bestuur