{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd
3. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
4. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
5. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor een verblijf in de lofts in New York

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor een verblijf in de lofts in New York
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, beheert twee lofts in New York. Deze appartementen zijn tegen vergoeding beschikbaar voor beeldend kunstenaars, vormgevers of architecten die voor een presentatie in New York moeten verblijven.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regeling van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd
Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlands beeldend kunstenaar, vormgever of architect die voor een tentoonstelling van zijn werk in New York moet verblijven. In tweede instantie komen ook medewerkers van Nederlandse musea in aanmerking, wanneer zij voor relevante professionele doeleinden in New York moeten verblijven. Als de loft twee weken voor een bepaalde datum nog vrij is, kan de Mondriaan Stichting de loft ook beschikbaar stellen voor gebruik door andere in Nederland wonende en in de kunsten werkende personen die voor professionele doeleinden naar New York gaan.
3. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
Wegens de beperkte beschikbaarheid van de lofts is selectie noodzakelijk. Daarom wordt voorrang gegeven aan aanvragen van beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten met een concrete tentoonstelling van hun werk.
Bij deze beoordeling zijn in ieder geval de volgende criteria van toepassing:
- de betekenis van de locatie waar uw werk in New York wordt gepresenteerd;
- het belang van uw verblijf voor de internationale positieverbetering van kunst uit Nederland en de mate waarin uw verblijf de belangstelling voor en kennis van kunst uit Nederland in de Verenigde Staten stimuleert;
- het artistiek-inhoudelijk niveau van het te presenteren werk. Het werk moet getuigen van voldoende kwaliteit en professionaliteit. Hierbij wordt het te presenteren werk getoetst aan het niveau waarop de beeldende kunst of vormgeving in Nederland en in het buitenland wordt beoefend en gepresenteerd.
In de overige gevallen wordt beoordeeld of het verblijf in New York een duidelijk cultureel doel dient en van voldoende belang is.
4. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. De aanvraag moet ondertekend zijn en bevat in ieder geval naam en adres, een curriculum vitae, de periode en reden voor het verblijf in New York, en een werkplan, voorzien van een overzicht van contactpersonen en contacten. Verder wordt informatie gegeven over de locatie waar het werk gepresenteerd wordt, de inhoud van de presentatie en de te verwachten resultaten van het verblijf in New York. De Mondriaan Stichting kan de aanvrager verzoeken om documentatiemateriaal over het te presenteren werk en de locatie waar het werk wordt gepresenteerd.
5. Procedure
Uw aanvraag dient de Mondriaan Stichting bij voorkeur drie maanden voor de aanvangsdatum van het gewenste verblijf te bereiken. Als u een aanvraag wilt doen, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van de Mondriaan Stichting (020-6762032), om na te gaan of de lofts in de door u gewenste periode nog beschikbaar zijn. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Bij ontvangst van een aanvraag zal de Mondriaan Stichting nagaan of de lofts nog beschikbaar zijn in de door u gewenste periode. Als dit niet het geval is, wordt uw aanvraag zonder nader onderzoek afgewezen.
Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u van de Mondriaan Stichting een bevestiging van uw verblijf en een factuur voor de te betalen vergoeding. Deze vergoeding dient voor uw verblijf door ons ontvangen te zijn. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen, krijgt u geen toegang tot de loft. De overige voorwaarden die aan het verblijf in de loft zijn verbonden, ontvangt u bij de bevestiging van uw verblijf.
De vergoeding die u per nacht dient te betalen, bedraagt € 15 per nacht voor individuele kunstenaars; voor overige gebruikers is de vergoeding € 50 per nacht.
Het verblijf in een van de appartementen kan alleen worden gegarandeerd zolang ze door de Mondriaan Stichting worden gehuurd. Indien, om welke reden dan ook, het huurcontract met de verhuurder van de appartementen wordt verbroken, komt een toezegging voor het verblijf in de appartementen te vervallen. De Mondriaan Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vervangend verblijf.