Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 10 Regeling vluchtuitvoering ballonnen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2008.
1.
Met ingang van een jaar na inwerkingtreding van deze regeling houdt de ondernemer een geactualiseerd en door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd vluchthandboek.
2.
De ondernemer verstrekt alle wijzigingen en aanvullingen aan de personen die gebruik maken van het vluchthandboek.
3.
In het vluchthandboek zijn tenminste opgenomen:
a. de instructies, welke de verantwoordelijkheid van de bij de vluchtuitvoe-ring betrokken personen in hoofdlijnen aangeven;
b. een samenvatting van de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid;
c. de samenstelling van de bemanning, waarbij tevens de opvolging in de gezagvoering is geregeld;
d. de procedure bij een noodtoestand tijdens een vlucht, de taken van elk lid van de bemanning tijdens een noodtoestand, alsmede de procedures voor de gezagvoerder wanneer hij een ongeval van een ander luchtvaartuig waarneemt;
e. de weerminima voor elke mogelijke soort vlucht, waaraan de actuele alsmede de voorspelde weersomstandigheden moeten voldoen, alvorens een vlucht te mogen aanvangen;
f. de methode waarmee de gegevens van de weersomstandigheden, bedoeld onder e, worden vergaard;
g. de omstandigheden waaronder ademhalingszuurstof wordt gebruikt;
h. een lijst van de mee te voeren uitrusting;
i. instructies voor het bepalen van de mee te voeren hoeveelheid brandstof;
j. de methode welke wordt toegepast om de bekwaamheid van de leden van de bemanning vast te stellen;
k. de instantie/organisatie aan wie de ondernemer melding doet als bedoeld in artikel 18 van deze regeling.