Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling veiligheid primaire waterkeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling ter uitvoering van de artikelen 4, eerste lid, en 5a van de Wet op de waterkering, houdende toetsvoorschriften en hydraulische randvoorwaarden voor de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen (Regeling veiligheid primaire waterkeringen)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5a van de Wet op de waterkering;
Besluit:
Artikel 1
Bij de bepaling van het waterkerend vermogen van primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Waterwet gaat de beheerder uit van de in bijlage I bij deze regeling opgenomen Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen.
Artikel 2
De door de beheerder te verrichten beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van de Waterwet geschiedt volgens het in bijlage II bij deze regeling opgenomen Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen.
Artikel 3
De Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheid primaire waterkeringen.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De
Staatssecretaris