Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. syllabus
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00620, houdende vaststelling van de syllabus centraal examen Nederlandse taal referentieniveau 2F bij centrale examinering in het mbo (Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 5 maart 2015, nummer 734163;
Besluit:
Artikel 1. syllabus
De syllabus, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor het centraal examen Nederlandse Taal referentieniveau 2F.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2015.
Artikel 4. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,