{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008
Artikel 3. Intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
Artikel 4. Overgangsrecht bij intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 1 februari 2011, nr. 20448 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2011 en intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
Het Stimuleringsfonds voor de pers,
Gelet op artikel 8.10, eerste lid, en artikel 8.16 van de Mediawet 2008,
Besluit:
titel 8.2 van de Mediawet 2008 van Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten">
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008
Voor subsidieverstrekking aan persorganen voor de activiteiten bedoeld in de artikelen 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 is in 2011 een totaalbedrag van ten hoogste € 150 000 beschikbaar.
titel 8.3 van de Mediawet 2008 van Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten">
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008
Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008 voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel is in 2011 een bedrag van ten hoogste € 250 000 beschikbaar.
Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten van Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten">
Artikel 4. Overgangsrecht bij intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
De bepalingen van de tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger en de vaststelling van de subsidie blijven van toepassing op subsidies die zijn verleend op grond van die regeling en nog niet zijn vastgesteld.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,