{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Minimumbedragen
Artikel 2. Verdeelsleutels en bandbreedtes
Artikel 3. Vaste bedragen
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling bedragen, enz. voor 2006, ex artt. 8, eerste lid, 11, tweede lid en 13, tweede lid Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Vaststelling van de bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2006, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 11, tweede lid en 13, tweede lid van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992
De Autoriteit Financiële Markten,
Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 11, tweede lid en 13, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992);
Besluit:
Artikel 1. Minimumbedragen
Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992, wordt vastgesteld op € 0 voor in Nederland gevestigde kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 van de wet.
Artikel 2. Verdeelsleutels en bandbreedtes
De verdeelsleutels en bandbreedtes, als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992 worden vastgesteld ingevolge het bepaalde in bijlage I bij deze regeling.
Artikel 3. Vaste bedragen
De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezichtkredietwezen 1992 wordt vastgesteld op:
a. € 0 voor buiten Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen, die door middel van een bijkantoor in of vanuit Nederland het bedrijf van kredietinstellingen uitoefenen;
b. € 0 voor buiten Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen, die zonder een bijkantoor in of vanuit Nederland het bedrijf van kredietinstelling uitoefenen;
c. € 0 voor kredietinstellingen, anders dan bedoeld in artikel 9, onder a, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992, die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 52 Wtk 1992, die gelden ter beschikking krijgen in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan andere dan de instelling of onderneming die het elektronisch geld uitgeven;
d. € 0 voor ondernemingen of instellingen, niet zijnde kredietinstellingen, die in hoofdzaak hun bedrijf maken van het verrichten van één of meer van de genoemde werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in de bijlage I van de richtlijn, danwel van het verwerven of het houden van deelnemingen.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 juni 2006.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 20 juni 2006
De Autoriteit Financiële Markten