{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 11 december 2007, nr. Juza/2007/02375/CLR, houdende regels met betrekking tot het als immateriële activa als bedoeld in de artikelen 91, derde lid, onderdeel c, en 95, derde lid, onderdeel e, van het Besluit prudentiële regels Wft, in aanmerking nemen van activa (Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa)
De Nederlandsche Bank NV,
Na raadpleging van de representatieve vertegenwoordigingen ingevolge artikel 1:28 van de Wet op het financieel toezicht;
Gelet op artikel 89, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit prudentiële regels Wft;
Besluit:
1.
Activa die vanwege de invoering van de internationale jaarrekeningstandaarden door herclassificatie van balansposten als immateriële activa in de geconsolideerde of subgeconsolideerde respectievelijk de enkelvoudige balans worden opgenomen, kunnen als gewone balanspost worden opgenomen, en derhalve van de toepassing van artikel 91, derde lid, onderdeel c, respectievelijk artikel 95, derde lid, onderdeel e, van het Besluit prudentiële regels Wft worden uitgesloten.
2.
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, worden de als gewone balanspost in aanmerking genomen activa naar risico gewogen, overeenkomstig de Regeling solvabiliteitseisen voor het kredietrisico . Dit lid is uitsluitend van toepassing op financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel h, van de Regeling solvabiliteitseisen voor het kredietrisico.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2007.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Nederlandsche Bank NV , de
Directeur