Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. toetswijzer algemeen deel
Artikel 2. toetswijzer specifiek deel
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling toetswijzer eindtoets PO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor toetsen en examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02121, houdende vaststelling van de toetswijzer voor de eindtoets in het primair onderwijs (Regeling toetswijzer eindtoets PO)
Het College voor toetsen en examens,
Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 1 oktober 2014, kenmerk 671003, betreffende het algemene deel van de toetswijzer (artikel 1)
Besluit:
Artikel 1. toetswijzer algemeen deel
De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het algemeen deel voor de eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 1 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 2. toetswijzer specifiek deel
De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het specifieke deel voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De toetswijzer als bedoeld in artikel 1 en 2 wordt bekend gemaakt op www.hetcvte.nl.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetswijzer eindtoets PO.
Het College voor toetsen en examens,
de voorzitter,