Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Hulpmiddelen
Artikel 2. Hulpmiddelen kandidaten met een beperking
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;
Besluit:
Artikel 1. Hulpmiddelen
Bij de centrale examens 2017 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.
Artikel 2. Hulpmiddelen kandidaten met een beperking
Bij de centrale examens 2017 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2 .
Artikel 3. Bekendmaking
De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.
Het College voor Toetsen en Examens
de voorzitter