{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. syllabus
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 mei 2015, nummer CvTE-15.01137, houdende vaststelling van de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets VO en centrale examinering in het mbo (Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens; artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 21 mei 2015, kenmerk 766290;
Besluit:
Artikel 1. syllabus
De syllabus, bedoeld in artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor de rekentoets VO en het centraal examen Rekenen mbo voor de referentieniveaus 2F en 3F.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2015.
Artikel 4. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,