{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens VO 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2015, initiële vaststelling toetswijzer rekentoets VO 2014, tevens nadere vaststelling van enkele syllabi 2014 (Regeling syllabi centrale examens VO 2015)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 mei 2013, kenmerk 510166;
Besluit:
Artikel 4. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-01-2016]
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2016;
2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2015;
3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2015.
Artikel 5. Citeertitel [Materieel uitgewerkt per 01-01-2016]
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2015.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Het College voor examens,
de voorzitter,