{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens VO 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2014, tevens initiële en nadere vaststelling van enkele syllabi 2013 (Regeling syllabi centrale examens VO 2014)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 14 juni 2012, kenmerk 416456;
Besluit:
Artikel 4. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-01-2015]
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2015;
2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2014;
3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2014.
Artikel 5. Citeertitel [Materieel uitgewerkt per 01-01-2015]
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2014.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Het College voor examens,
de voorzitter,