{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Preliminaire vaststelling syllabi 2015
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. h.a.v.o. en v.m.b.o. 2013 en nadere vaststelling syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. en v.m.b.o. 2012, tevens preliminaire vaststelling van de syllabus voor het centraal examen aardrijkskunde v.m.b.o. 2015 (Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling 2012)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 20 mei 2011, nummer 301604;
Besluit:
Artikel 3. Preliminaire vaststelling syllabi 2015
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.m.b.o. in 2015, voor de vakken als vermeld in de bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2014;
2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2013;
3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Het College voor examens,
de voorzitter