Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Syllabi
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Artikel 4. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling syllabi centrale examens VO 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van het College voor examens van 30 september 2010, nr. Cve-10.0776, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. h.a.v.o. en v.m.b.o. 2012 (Regeling syllabi centrale examens VO 2012)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 2 december 2010, nummer 254582;
Besluit:
Artikel 1. Syllabi
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2012, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1 , 2 en 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 ten behoeve van de centrale examens in 2012 en vervalt per 1 januari 2013.
Artikel 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2012.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1 worden bekend gemaakt op www.Examenblad.nl.
Het College voor examens, namens deze:
De voorzitter,