Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008
Artikel 3. Subsidieverstrekking op grond van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Pers van 19 februari 2009, nr. 19215, tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2010
Het Stimuleringsfonds voor de pers,
Handelende na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 8.16 van de Mediawet 2008;
Besluit:
titel 8.2 van de Mediawet 2008 van Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers">
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008
Voor subsidieverstrekking aan persorganen voor de activiteiten bedoeld in de artikelen 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14, is in 2010 een totaalbedrag van ten hoogste € 650.000 beschikbaar, waarvan ten hoogste € 550.000 in de vorm van een uitkering wordt verstrekt.
titel 8.3 van de Mediawet 2008 van Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers">
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008
Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008 voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel is in 2010 een bedrag van ten hoogste € 350.000 beschikbaar, waarvan ten hoogste € 300.000 in de vorm van een uitkering wordt verstrekt.
1.
Voor subsidieverstrekking aan minderhedenbladen op grond van hoofdstuk 2 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten is in 2010 een bedrag van ten hoogste € 250.000 in de vorm van een uitkering beschikbaar.
2.
Voor subsidieverstrekking aan journalistieke internet-informatieproducten op grond van hoofdstuk 3 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten is in 2010 een bedrag van ten hoogste € 300.000 in de vorm van een uitkering beschikbaar.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 februari 2010
De
voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers