Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Doelstelling
2. Wie kan een stimuleringsbeurs aanvragen? Afbakening debuutperiode
3. Welke eisen worden gesteld aan het literaire debuut?
4. Waarvoor kan een stimuleringsbeurs worden aangevraagd?
5. Formele toetsing
6. Waar, hoe en wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
7. Het aanvraagdossier
8. Advisering door de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen 3
9. Omvang beurs
10. Besluiten
11. Bekendmaking van de besluiten
12. Uitbetaling
13. Verplichtingen voor de ontvanger van een stimuleringsbeurs
14. Vaststellen van een verleende stimuleringsbeurs
15. Regeling bij overlijden
16. Hardheidsclausule
17. Bezwaarprocedure
18. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Regeling stimuleringsbeurzen schrijvers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
2.1 De regeling is bestemd voor beginnende schrijvers van wie een literair debuut is verschenen in de debuutperiode.
2.2 De debuutperiode loopt van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag tot de 1 ste  januari twee jaar daarvoor. De sluitingsdatum wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt op de website van het Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat: www.fondsvoordeletteren.nl.
2.3 Schrijvers van wie in het verleden al een niet-literair boek verscheen, kunnen een aanvraag indienen na verschijnen van hun literaire debuut.
2.4 Een niet-Nederlandstalige schrijver , die gedebuteerd is met een Nederlandstalige vertaling in boekvorm kan een stimuleringsbeurs aanvragen mits de tweede boekpublicatie als eerste in de Nederlandse taal verschijnt en de schrijver de intentie heeft zelf in het Nederlands te gaan schrijven.
2.5 Het Nederlands Letterenfonds heeft een samenwerkingsverband met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Ook het VFL heeft een regeling stimuleringsbeurzen voor gedebuteerde Nederlandstalige literaire auteurs. Aan auteurs die in het Belgische rijksregister zijn ingeschreven, wordt verzocht hun aanvraag in te dienen bij het VFL. Een aanvraag voor een stimuleringsbeurs kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde auteur wordt afgewezen.