Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Vereisten aanvrager
Artikel 4. Aanvraag
Artikel 5. Vereisten promotiereis
Artikel 6. Vereisten studiereis
Artikel 7. Vereisten reis ten behoeve van een writer-in residence buitenlandprogramma
Artikel 8. Subsidieplafond en hoogte van de subsidies
Artikel 9. Adviseurs
Artikel 10. Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 11. Subsidieverlening en -vaststelling
Artikel 12. Termijnen
Artikel 13. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidievaststelling
Artikel 14. Hardheidsclausule
Artikel 15. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 7. Vereisten reis ten behoeve van een writer-in residence buitenlandprogramma
Subsidie voor reis- en projectkosten van een reis ten behoeve van hetwriter-in residence buitenlandprogramma kan slechts worden verstrekt indien naar het oordeel van het bestuur:
a. de aanvrager op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk zelfstandig heeft geschreven of vertaald, dat in boekvorm is uitgegeven door een uitgeverij;
b. dit eerdere werk van overtuigende literaire kwaliteit is, bij welk oordeel de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de Regeling projectsubsidies voor publicaties respectievelijk de Regeling projectwerkbeurzen vertalers worden betrokken;
c. het writer-in residence buitenlandprogramma plaatsvindt in één van de door het bestuur nader te bepalen buitenlandse residenties;
d. de aanvrager voldoet aan de selectiecriteria zoals vastgesteld door de buitenlandse organisatie die de residentie beheert.