{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitie
Artikel 2. Behoefteraming
Artikel 3. Voorwaarden
Artikel 4. Verleningsprocedure
Artikel 5. Voorschriften
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling protonentherapie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 augustus 2017. U leest nu de tekst die gold op 2 augustus 2017.
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2013, kenmerk 129230-106270-CZ, houdende regels ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het toepassen van protonentherapie (Regeling protonentherapie)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder a, 5 en 6, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;
Besluit:
Artikel 1. Definitie
In deze regeling wordt onder protonentherapie verstaan: een vorm van radiotherapie, waarbij protonen uit waterstofkernen worden toegepast.
Artikel 2. Behoefteraming
De omvang van de behoefte aan de verrichting protonentherapie en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien, zijn neergelegd in bijlage 1 .
Artikel 3. Voorwaarden
De voorwaarden waaraan een vergunningaanvrager dient te voldoen zijn neergelegd in bijlage 2 .
Artikel 4. Verleningsprocedure
De vergunningverleningsprocedure is neergelegd in bijlage 2 .
Artikel 5. Voorschriften
De voorschriften die verbonden zullen worden aan een vergunning voor de verrichting protonentherapie zijn neergelegd in de beleidsregels in bijlage 3 .
Artikel 6
[Wijzigt het Planningsbesluit radiotherapie 2009.]
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.
Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling protonentherapie.
Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister