Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1
+ Hoofdstuk 2
+ Hoofdstuk 3
+ Hoofdstuk 4
+ Hoofdstuk 5
- Hoofdstuk 6
+ Hoofdstuk 7
+ Hoofdstuk 8
+ Hoofdstuk 9
+ Hoofdstuk 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Projectsubsidies Architectuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 10 april 2009.
1.
Het bestuur legt een aanvraag ter advisering voor aan de Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur.
Het bestuur stelt daarbij een termijn vast waarbinnen de adviescommissie haar oordeel over de ingediende aanvraag schriftelijk aan het bestuur ter kennis dient te brengen. Deze termijn is niet langer dan zes weken, gerekend vanaf de datum, waarop over de aanvraag advies is gevraagd.
2.
Het bestuur kan de adviescommissie vragen prioriteiten te stellen
a. in verband met het beschikbare budget;
b. in verband met de gekozen prioriteiten binnen het beleid.
1.
Bij de formulering van het advies over het al of niet verlenen van een subsidie dient de adviescommissie zich te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, documentatie, het beeldmateriaal en eventuele aanvullende informatie.
2.
De adviescommissie dient een oordeel te geven over de in artikel 2 bedoelde bijdrage aan het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van de architectuur in de ruimste zin van het woord en over de overige in dat artikel vermelde criteria.
3.
Indien de adviescommissie de in artikel 2 bedoelde bijdrage en de kwaliteit, de overige criteria in aanmerking genomen, niet van voldoende belang acht, komt zij tot een negatief advies over de aanvraag.
4.
Indien de adviescommissie de in artikel 2 bedoelde bijdrage en de kwaliteit, de overige criteria in aanmerking genomen, wel van voldoende belang acht, dan brengt zij bij een positief oordeel een positief advies uit.
Dit advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van het te verlenen subsidiebedrag, alsmede de periode waarover het subsidie zich uitstrekt.