Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Verzekeringskamer van 13 Juni 1994. no. 2.111/94-998/3, houdende uitvoering van de artikelen 74, vierde lid, 102, derde lid, 114, tweede lid, en 119 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 5, tweede lid, van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994).
De Verzekeringskamer,
Gelet op de artikelen 74, vierde lid, 102, derde lid, 114, tweede lid, en 119 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 5, tweede lid, van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994;
Besluit:
Artikel 1
De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel in Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Gemeenschap gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage A bij deze regeling.
Artikel 2
Het model van de opgave, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel in Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Gemeenschap gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage B bij deze regeling.
Artikel 3
De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering met betrekking tot in andere lid-staten dan in Nederland gelegen risico's, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage C bij deze regeling.
Artikel 4
Het model van de opgave, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland in dienstverrichting naar andere lidstaten gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 102, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage D bij deze regeling.
Artikel 5
De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een verzekeraar met zetel buiten Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen buiten de Gemeenschap in dienstverrichting naar Nederland gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstgenoemde bepaling, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage E bij deze regeling.
Artikel 6
Het model van de opgave, in te dienen door een verzekeraar met zetel buiten Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen buiten de Gemeenschap in dienstverrichting naar Nederland gesloten overeenkomsten van levensverzekering, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstgenoemde bepaling, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage F bij deze regeling.
Artikel 7
De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een onderlinge waarborgmaatschappij waaraan een verklaring ingevolge artikel 3 van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 is verleend, met betrekking tot de vanuit de vestigingen in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering met betrekking tot in andere lid-staten dan Nederland gelegen risico's, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van genoemd besluit, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage G bij deze regeling.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 13 juni 1994
Verzekeringskamer
Voorzitter Bestuur
Lid Bestuur