{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. centrale examens VO
Artikel 2. rekentoets VO
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. intrekking
Artikel 5. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 17 april 2015.
Regeling van het College voor examens van 18 maart 2014, nummer CvE-14.01060, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers bij centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs 2014 (Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 2a van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 4 april 2014, kenmerk 612862;
Besluit:
Artikel 1. centrale examens VO
De omzetting van scores in cijfers bij centrale examens VO, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor examens geschiedt op de in de bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 2. rekentoets VO
De omzetting van scores in cijfers bij de rekentoets VO, bedoeld in artikel 2a, van de Wet College voor examens geschiedt op de in de bijlage 2 bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4. intrekking
De Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011 , wordt ingetrokken.
Artikel 5. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het College voor examens,
de voorzitter,