Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Omzetting score in cijfers
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Intrekking
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01457, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers bij centrale examinering in het mbo (Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015))
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel g.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 2 juli 2015, nummer 783470;
Besluit:
Artikel 1. Omzetting score in cijfers
De omzetting van scores in cijfers, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel g van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 2. Bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.
Artikel 4. Intrekking
De Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo , van 15 april 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015).
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,