{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling modellen keuringsrapport 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.
Regeling modellen keuringsrapport 2016
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 29, eerste en tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
Besluit:
Artikel 1
Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 .
Artikel 2
De modellen vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vastgesteld overeenkomstig:
a. bijlage 2a in de gevallen waarin géén steekproef als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid is toegewezen ten tijde van de afgifte van het model overeenkomstig bijlage 1 , en
b. bijlage 2b in de gevallen er wel een steekproef als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid is toegewezen ten tijde van de afgifte van het model overeenkomstig bijlage 1 .
1.
De achterzijde van bijlage 1 , 2a en 2b is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.
2.
Het model in bijlage 1 , 2a en 2b is van A4 formaat.
3.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende adviespunten worden genoteerd:
a. ac1: er is een band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 tot en met 2,5 mm;
b. ac2: er is een schokdemper aanwezig die lekkage vertoont;
c. ac3: er is een roestschade aanwezig (grootte van 1,5 tot en met 2,0 E of meer dan 15% dikteafname);
d. ac4: er is een stuur- of fuseekogel aanwezig met een slijtagespeling kleiner of gelijk aan 1,0 mm;
e. ac5: zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage.
4.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:
a. ra1: het airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren;
b. ra2: onderdelen, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurbekrachtiging of het veersysteem, vertonen overmatige olielekkage.
5.
Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende opmerkingen worden genoteerd:
a. op1: afgedekt onderdeel niet gecontroleerd;
b. op2: controle alle brandstoffen niet mogelijk.
1.
Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldig bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG 1 heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
2.
Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
Artikel 5
De Regeling modellen keuringsrapport 2012 , Stcrt. 2011, nr. 20174 van 10 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2016.
Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Algemeen Directeur