{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling modellen keuringsrapport 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2012.
Regeling modellen keuringsrapport 2010
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK ;
Besluit:
1.
Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 , indien de invulling niet rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister.
2.
Het model als bedoeld in het eerste lid moet voorzien zijn van een gele doorslag.
Artikel 2
Indien de invulling als bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister wordt het model keuringsrapport vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 .
Artikel 3
Het model vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 .
1.
De achterzijde van bijlage 1 , 2 en 3 is blanco en mag niet van schrifttekens worden voorzien.
2.
Het model in bijlage 2 en 3 is van A4 formaat.
1.
Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 en 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldigbewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG 1 heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
2.
Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 3 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.
Artikel 4
De Regeling model keuringsrapport , Stcrt 2009, nr. 113 van 23 juni 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 maart 2010.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2010.
Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Directie van de Dienst Wegverkeer
Algemeen Directeur