Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling modellen en standaarden inschrijvingsbewijzen ziekenfondsverzekering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling modellen en standaarden inschrijvingsbewijzen ziekenfondsverzekering
De Ziekenfondsraad,
Gelet op de artikelen 21, derde lid, en 21a van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering;
Heeft in zijn vergadering van 28 mei 1998 besloten:
Artikel 1
Indien een ziekenfonds een magneetstripkaart hanteert als inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 15 van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering voldoet die magneetstripkaart aan de criteria zoals vermeld in de bijlage bij deze regeling. Deze criteria zijn vastgesteld bij besluit van 17 december 1997, nr. ALV/CSIZ 067, van de algemene ledenvergadering van het Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector.
Artikel 2
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling modellen en standaarden inschrijvingsbewijzen ziekenfondsverzekering. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Voorzitter van de Ziekenfondsraad
De
Algemeen Secretaris van de Ziekenfondsraad