Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Als vormen van transplantatie van weefsels en organen worden aangewezen:
a. beenmergtransplantatie,
b. bottransplantatie,
c. hoornvliestransplantatie;
d. huidweefseltransplantatie;
e. niertransplantatie;
f. harttransplantatie;
g. levertransplantatie, gepaard gaande met verwijdering van de eigen lever van de ontvanger;
h. longtransplantatie;
i. hartlongtransplantatie;
j. nierpancreastransplantatie;
een en ander voor zover het een indicatiegebied betreft dat algemeen voor de desbetreffende vorm van transplantatie is aanvaard.
2.
Vergoeding van de kosten verband houdend met het verkrijgen van het meest passende transplantatiemateriaal omvat de vergoeding van de kosten van:
a. de zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, in verband met de selectie van de donor;
b. de zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor;
c. het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer van postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie;
d. de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Ziekenfondswet , gedurende ten hoogste 13 weken na de datum van ontslag uit het ziekenhuis waarin de donor, bedoeld onder a en b, ter selectie of verwijdering van het transplantatiemateriaal opgenomen is geweest, voorzover die zorg verband houdt met die opneming;
e. het vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of, indien medisch noodzakelijk, vervoer per auto binnen Nederland, in verband met de selectie, opneming en ontslag uit het ziekenhuis en met de onder d bedoelde hulp;
f. het vervoer van en naar Nederland, gemaakt door een in het buitenland woonachtige donor, in verband met transplantatie van een nier of beenmerg bij een verzekerde in Nederland en overige kosten gemoeid met de transplantatie die verband houden met het wonen van de verzekerde in het buitenland, met uitzondering van de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.
3.
Bij de vergoeding van de aan de in het eerste lid, onder a, b en d, omschreven zorg verbonden kosten, wordt ten gunste van de donor, indien hij voor een hogere dan de laagste klasse is verzekerd, rekening gehouden met de voorwaarden van die verzekering.
4.
Voor het tot gelding brengen van de aanspraak op vergoeding van de kosten, bedoeld in het tweede lid, onder f, is voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereist.