Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling mandaat beheer directeur CBP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2017.
Regeling van de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van beheerszaken aan de directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (Regeling mandaat beheer directeur CBP)
De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,
Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, alsmede op de Mandaatregeling beheer CBP 2006 en de Organisatieregeling beheer College bescherming persoonsgegevens 2006;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer, voorzover deze aangelegenheden naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van het College dienen te worden afgedaan.
Artikel 2
Aangelegenheden van beheersmatige aard, waarvan de afdoening bij uitsluiting aan de voorzitter blijft voorbehouden, worden vermeld op de website van het College bescherming persoonsgegevens.
Artikel 3
De ondertekening van documenten die door de directeur, krachtens het in artikel 1 verleende mandaat, volmacht en machtiging worden afgedaan geschiedt als volgt: ‘Namens de Minister van Justitie, de directeur van het College bescherming persoonsgegevens, (gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling mandaat beheer directeur CBP.
Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 maart 2006
De
voorzitter