Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Administratievoorschriften
Artikel 5. Gegevensverstrekking
Artikel 6. Accountantcontrole gegevensverstrekking
Artikel 7. Wijze van gegevensverstrekking
Artikel 8. Afdracht overschrijding
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Regeling Integraal macrobeheersmodel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De zorgverlener informeert de NZa uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de minister de overschrijding over het jaar t bekend maakt over het totaal van de in artikel 4 bedoelde tariefopbrengst over het jaar t. Als er geen sprake is van een overschrijding vervalt de verplichting tot gegevensverstrekking.
2.
De opgave geschiedt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier waarin de gegevens en inlichtingen worden opgevraagd.
3.
De opgave als bedoeld in dit artikel bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:
? een ondertekend voorblad van het formulier;
? een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;
? een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 6.