Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
3.1. Nacalculatie-opgave
3.2. Nacalculatieformulier
4. Te verstrekken informatie
5. Uitzonderingspositie zelfstandige zorgverleners
6. Te verstrekken informatie in geval van faillissement zorgaanbieder
7. Controleverklaring
8. Gebruik eigen informatie
9. Handhaving
10. Intrekking oude regeling
11. Overgangsbepaling
12. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 14 december 2012.
4. Te verstrekken informatie
Zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel nacalculatie 2012, het Controleprotocol nacalculatie 2012 en de Regeling administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 vóór 1 juni 2013 de volgende gegevens en inlichtingen:
Een ondertekend voorblad van de nacalculatie-opgave 2012. Het voorblad van de nacalculatie-opgave 2012 dient voorzien te zijn van zowel een handtekening van of namens het bestuur van de zorgaanbieder als een handtekening van of namens het zorgkantoor (in uitzonderingsgevallen bij eenzijdige indiening door de zorgaanbieder of het zorgkantoor is dit zonder de handtekening van het zorgkantoor of de zorgaanbieder). Het voorblad van de nacalculatie-opgave 2012 dient door de controlerend accountant 1 gewaarmerkt te zijn;
Een Excel-versie van de nacalculatie-opgave 2012, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad van de nacalculatie-opgave 2012 gelijk is aan het controlegetal van het ondertekende gewaarmerkte voorblad van de nacalculatie-opgave 2012;
De door de accountant gewaarmerkte Vragenlijst controleprotocol behorende bij de nacalculatie-opgave 2012;
De door de accountant gewaarmerkte toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst controleprotocol indien bij de vragen in deze vragenlijst in de nacalculatie-opgave 2012 een toelichting vereist is;
Toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst Overige vragen indien bij de vragen in deze vragenlijst in de nacalculatie-opgave 2012 een toelichting vereist is;
De bij de nacalculatie-opgave 2012 behorende en door de accountant ondertekende controleverklaring.
In een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt voor de vaststelling van de definitieve aanvaardbare kosten 2012 voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.