Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van De Nederlandsche bank N.V. van 15 februari 2005, houdende uitvoering van artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994, betreffende het gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen verzekeringsbedrijf ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen (regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen Stcrt. 17 februari 2005, nr. 34)
Gelet op het gestelde in artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994,
stelt De Nederlandsche Bank N.V. de volgende regels vast:
Artikel 1
Omtrent het gebruik van waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen gelden ten aanzien van deelnemingen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 , de volgende regels:
a. de verzekeraar kan voor de toepassing van artikel 3 van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 rekening houden met de onderliggende activa in het bezit van de beleggingsinstelling, indien:
de beleggingsinstelling beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, dan wel de beleggingsinstelling niet beschikt over die vergunning, maar de verzekeraar heeft vastgesteld dat de beleggingsinstelling voldoet aan de bij en krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen gestelde regels betreffende het beheer, de bewaring, financiële waarborgen en de bedrijfsvoering;
de beleggingsinstelling van het open-end type is; en
ingeval de rechten van deelneming niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt, de verzekeraar een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met de beleggingsinstelling, houdende inkoop of terugbetaling op de rechten van deelneming op verzoek van de verzekeraar, tegen in de overeenkomst overeengekomen voorwaarden en binnen een overeengekomen termijn;
b. indien de verzekeraar voor de toepassing van artikel 3 van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 geen rekening houdt met de onderliggende activa in het bezit van de beleggingsinstelling, of als niet voldaan is aan het bepaalde in onderdeel a, is het maximum, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 van overeenkomstige toepassing op de in de aanhef van dit artikel bedoelde deelnemingen in een beleggingsinstelling.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 17 februari 2005
De Nederlandsche Bank N.V. ,
directeur