Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Geautomatiseerde bijhouding
Artikel 3. Intrekken besluiten
Artikel 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 8, tweede lid, onder b van de Kadasterwet;
Besluit:
Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
Geautomatiseerde bijhouding: de bijhouding van een rechtszekerheidsregistratie op geautomatiseerde wijze, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, derde lid, onderdeel a, vijfde lid, onderdeel a, zesde lid, onderdeel a en artikel 5, eerste lid, onderdeel a van de Regeling tarieven Kadaster.
1.
Geautomatiseerde bijhouding is mogelijk indien het stuk is opgemaakt door middel van één van de kadasterstylesheets die ter inzage liggen ten kantore van de Dienst of bekend gemaakt zijn op de site van de Dienst.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de Dienst de rechtszekerheidsregistratie geautomatiseerd bijhouden indien een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in elektronische vorm ter inschrijving wordt aangeboden. Voor inschrijving van dat beperkingenbesluit is verschuldigd het tarief dat krachtens artikel 4, zesde lid, onderdeel a, van de Regeling tarieven Kadaster geldt bij geautomatiseerde bijhouding van een rechtszekerheidsregistratie.
3.
In afwijking van het eerste lid staat geautomatiseerde bijhouding niet open voor een akte van overdracht betreffende een object of objecten met een koopsom van meer dan vijf miljoen euro of een hypotheekakte met een hoofdsom van meer dan vijf miljoen euro.
Artikel 3. Intrekken besluiten
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK ;
b. Tarievenbesluit geautomatiseerde bijhouding 2009 ;
c. Besluit tarief voorlopige grenzen .
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 12 februari 2014
Raad van Bestuur,