Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - Begripsbepalingen
Artikel 2. - Doel
Artikel 3. - Wie kunnen subsidie aanvragen?
Artikel 4. - Verplichtingen subsidieaanvragers
Artikel 5. - Verplichtingen subsidieaanvraag
Artikel 6. - Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Artikel 7. - Subsidiabele kosten
Artikel 8. - Aanvraagtermijn
Artikel 9. - Toetsing door het fonds
Artikel 10. - Toetsingscriteria
Artikel 11. - Subsidieverlening
Artikel 12. - Subsidieplafond
Artikel 13. - Subsidieverplichtingen
Artikel 14. - Bezwaar en beroep
Artikel 15. - Bekendmaking
Artikel 16. - Inwerkingtreding
Artikel 17. - Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Regeling Festivals en Concoursen (RFC) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 10. - Toetsingscriteria
De commissies beoordelen de aanvragen aan de hand van de onderstaande toetsingscriteria. Acceptatie van de aanvraag is afhankelijke van de mate waarin de aanvraag beantwoordt aan deze criteria.
1. Programmering
De programmering levert een bijdrage aan de artistieke visie die ten grondslag ligt aan het festival. Getoetst wordt:
in hoeverre de aanvrager een artistieke visie en/of een programmeringsdoelstelling heeft geformuleerd;
hoe de programmering in de aanvraag zich verhoudt tot de programmering van eventuele vorige festivaledities. Wordt hierop voortgebouwd, wordt deze aangevuld of wordt een nieuwe ontwikkeling ingezet;
of en in welke mate de risicovolle programmaonderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd een kwalitatieve bijdrage leveren aan de programmeringsdoelstelling van het festival.
2. Spreiding
Het festival levert een bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland.
Getoetst wordt:
• in hoeverre het festival een aanvulling is op het podiumkunstenaanbod in de plaats, stad, regio, provincie of het land.
3. Marketing
De marketingstrategie bevordert een gevarieerder en/of groter publieksbereik.
Getoetst wordt:
in hoeverre de aanvrager een marketingstrategie heeft geformuleerd;
hoe de marketingstrategie in de aanvraag zich verhoudt tot het huidige marketingbeleid. Wordt hierop voortgebouwd, wordt deze aangevuld of wordt een nieuwe ontwikkeling ingezet;
of en in welke mate de aanvrager een concrete invulling heeft gegeven aan de marketing van de programmaonderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
of en in welke mate de extra te ontwikkelen marketingactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een kwalitatieve bijdrage leveren aan de marketingstrategie van het festival.
4. Bedrijfsvoering
Getoetst wordt de kwaliteit van het festival op het gebied van productie, organisatie en financieel beheer.