{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Bepalingen
Artikel 3. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling experiment kousenhulpmiddelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Experiment kousenhulpmiddelen
Artikel 1. Algemeen
a. Deze nadere regel is van toepassing op de deelnemende zorgaanbieders, zoals genoemd in de bijlage, en op de ziektekostenverzekeraars.
b. De termijn waarvoor deze regeling geldt, loopt tot en met 30 juni 2009.
Artikel 2. Bepalingen
2.1 De aan het experiment deelnemende partijen dienen alle benodigde gegevens, zoals genoemd in de vragenlijst experiment kousenhulpmiddelen ten behoeve van tussentijdse toetsing, monitoring en de evaluatie zoals genoemd in de artikelen 2.6 en 2.7 van de Beleidsregel experimentkousenhulpmiddelen aan de NZa te verstrekken.
2.2 De zorgaanbieders die meedoen aan dit experiment zijn gehouden om de administratie zo in te richten dat bij het beëindigen van het experiment de gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de toepassing van de voor alle zorgaanbieders geldende Wmg-beleidsregels direct beschikbaar zijn voor controle.
Artikel 3. Slotbepaling
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling experiment kousenhulpmiddelen’.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling experiment kousenhulpmiddelen met nummer CA/NR-100.037 beëindigd.