Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens VO 2016
Artikel 2. Examenreglement staatsexamens VO BES 2016
Artikel 3. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en VO BES 2016
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2016.
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 30 november 2015, nummer CvTE-15.01455 houdende vaststelling van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2016 (Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2016)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, en vierde lid onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens; het Staatsexamenbesluit VO, artikel 13; en het Staatsexamenbesluit VO BES, artikel 12.
Besluit:
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens VO 2016
Het examenreglement staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 13 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, wordt vastgesteld voor het jaar 2016 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Examenreglement staatsexamens VO BES 2016
Het examenreglement staatsexamens VO BES, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en afdeling 1, artikel 12 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2016 als opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.
Artikel 3. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en VO BES 2016
Het programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 13 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, en het staatsexamen VO BES, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 12 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2016 voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 oktober 2015 ten behoeve van de staatsexamens vwo-havo-vmbo in 2016 en vervalt per 31 december 2016.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2016.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Het programma van toetsing en afsluiting, bedoeld in artikel 2, wordt bekend gemaakt op www.duo.nl (examens).
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,