{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens VO 2015
Artikel 2. Examenreglement staatsexamens VO BES 2015
Artikel 3. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en VO BES 2015
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Artikel 6. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2015.
Regeling van het College voor Examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01698 houdende vaststelling van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015 (Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2015)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, en vierde lid onderdeel a, van de Wet College voor examens; het Staatsexamenbesluit VO, artikel 13; en het Staatsexamenbesluit VO BES, artikel 12.
Besluit:
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens VO 2015
Het examenreglement staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 13 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, wordt vastgesteld voor het jaar 2015 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Examenreglement staatsexamens VO BES 2015
Het examenreglement staatsexamens VO BES, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en afdeling 1, artikel 12 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2015 als opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.
Artikel 3. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en VO BES 2015
Het programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 13 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, en het staatsexamens VO BES, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 12 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2015 voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2014 ten behoeve van de staatsexamens vwo-havo-vmbo in 2015 en vervalt per 31 december 2015.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2015.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Het programma van toetsing en afsluiting, bedoeld in artikel 2, wordt bekend gemaakt op www.duo.nl (examens).
Het College voor examens,
de voorzitter