Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012
Artikel 2. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Artikel 5. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2012.
Regeling van het College voor Examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01612, houdende vaststelling van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012 (Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, en vierde lid onderdeel a, van de Wet College voor examens, en artikel 13, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;
Besluit:
Artikel 1. Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012
Het examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en afdeling 1, artikel 13 eerste en derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, wordt vastgesteld voor het jaar 2012 als opgenomen in bijlage 1A en voor het staatsexamen vwo oude profielstructuur volgens bijlage 1B bij deze regeling.
Artikel 2. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012
Het programma van toetsing en afsluiting staatsexamens vwo-havo-vmbo, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en afdeling 1, artikel 13 tweede en derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, wordt vastgesteld voor het jaar 2012 voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011 ten behoeve van de staatsexamens vwo-havo-vmbo in 2012 en vervalt per 31 december 2012.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2012.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Het programma van toetsing en afsluiting, bedoeld in artikel 2, wordt bekend gemaakt op www.duo.nl (examens).
Het College voor examens,
de voorzitter,