{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. examenprotocol
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. intrekking
Artikel 5. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling van het examenprotocol centrale examinering mbo (Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor Toetsen en Examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel j.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 5 maart 2015, nummer 734163;
Besluit:
Artikel 1. examenprotocol
Het examenprotocol, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel j van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.
Artikel 4. intrekking
De Regeling examenprotocol centrale examinering mbo van 17 juni 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 5. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,