Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling ex artikel 3, tweede lid, Besluit mandaat, volmacht en machting Commissariaat voor de Media 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 16 mei 2018.
Regeling ex artikel 3, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machting Commissariaat voor de Media 2015
Het College van het Commissariaat voor de Media,
Aan de in artikel 3 van voornoemd Besluit vermelde manager van de afdelingen Onderzoek en Toegang en Handhavingsbeleid en Uitvoering wordt, voor zover de aangelegenheid zich op hun werkterrein bevindt, mandaat verleend tot het afdoen van:
Overwegende:
dat de aangelegenheden waartoe het in artikel 3, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2015 verleende mandaat zich uitstrekt ingevolge het tweede lid van dat artikel nader moeten worden aangeduid in een interne regeling.
Besluit:
a. Meldingen van nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.132, eerste lid, van de Mediawet 2008, inclusief het opnemen in het register van nevenactiviteiten;
b. Verzoeken om ontheffing van programmaquota als bedoeld in artikel 2.122, eerste lid, van de Mediawet 2008;
c. Besluiten tot het vaststellen van toezichtskosten als bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, van de Mediawet 2008 voor commerciële media-instellingen;
d. Verzoeken om voor beperkte tijd een omroepzender met beperkt bereik als bedoeld in artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008 te gebruiken ten behoeve van een evenement bedrijfsondersteunende dienst;
e. Het intrekken van een aanwijzing of een toestemming op eigen verzoek; en
f. Het nemen van besluiten tot uitstel van betaling.
Hilversum, 2 juni 2015
voorzitter
commissaris
commissaris