Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Eisen aan vissersvaartuigen
+ Paragraaf 3. Registratienummers
+ Paragraaf 4. Logboek en opgave zeevis
+ Paragraaf 5. Eisen aan administraties voor aanvoerders van vis, afnemers en degenen die bemiddeling verlenen bij veilen vis
+ Paragraaf 5a. Invoer- en uitvoercertificaten voor visserijproducten
+ Paragraaf 6. Controle
+ Paragraaf 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 22 juli 2011.
1.
Deze regeling is van toepassing op de vissoorten, bedoeld in:
a. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 365);
b. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1993 inzake de indiening van de vangsten en de visserijactiviteit van de Lid-Staten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 186) en
c. bijlage 4 van Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan (PbEG L 270).
2.
Voor de toepassing van het bepaalde in deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig, buitenlands vissersvaartuig of het vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een derde land, direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.