Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Declaratievoorschriften
5. Declaratie afwezigheidsdagen
6. Onderaanneming of uitbesteding
7. Intrekking
8. Overgangsbepaling
9. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 5.3 Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
5.3 In afwijking van 5.2 geldt voor afwezigheid het volgende:
a. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VV 1 tot en met ZZP VV 10 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie exclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt.
b. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VV 3 tot en met ZZP VV 10 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie inclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
c. Voor clienten die zijn aangewezen op een ZZP VG 1 tot en met ZZP VG 8, ZZP LG 1 tot en met ZZP LG 7, ZZP ZGvis 1 tot en met ZZP ZGvis 5 of ZZP ZGaud 1 tot en met ZZP ZGaud 4 prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestatie exclusief behandeling van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt.
d. Voor clienten die zijn aangewezen op ZZP VG 3 tot en met ZZP VG 8, ZZP LG 3 tot en met ZZP LG 7, ZZP ZGvis 3 tot en met ZZP ZGvis 5, ZZP ZG aud 1 tot en met ZZP ZGaud 4, ZZP LVG 1 tot en met ZZP LVG 5 of ZZP 1SGLVG prestatie en waar bij aanwezigheid van de client de prestaties inclusief behandeling op van toepassing is, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
Voor cliënten die als leerling voor dagonderwijs staan ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgen, komt de tijdelijke afwezigheid in aanmerking voor bekostiging met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt tot een maximum van de wettelijke vakantieduur.
e. Voor cliënten die zijn aangewezen op een ZZP GGZ-1b tot en met ZZP GGZ-7b prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief:
Tijdelijke afwezigheid van een cliënt, met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 14 dagen per keer. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname.
Voor cliënten die als leerling voor dagonderwijs staan ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgen, komt de tijdelijke afwezigheid in aanmerking voor bekostiging met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt tot een maximum van de wettelijke vakantieduur.