Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling
Beslissing & bekendmaking beslissing
Hoogte honorarium compositieopdracht
Uitbetaling
Toekenningsvoorwaarden
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel uitbetaling Regeling compositieopdracht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Uitbetaling
19a. Op verzoek van de componist kan het bestuur besluiten een voorschot te verlenen, tot een maximum van 60 procent van het in het vooruitzicht gestelde honorarium.
b. De verlening van de compositieopdracht wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het resultaat van de opdracht. Het in het vooruitzicht gestelde honorarium, verminderd met eventueel betaalde voorschotten, zal dan met inachtneming van het in het onderstaande lid bepaalde worden uitbetaald.
c. Indien bij definitieve vaststelling van de verleende opdracht wordt geconstateerd dat het voltooide werk afwijkt van de oorspronkelijk geformuleerde opdracht en niet de in artikel 21 bedoelde goedkeuring is verleend, kan het bestuur besluiten over te gaan tot uitbetaling van een lager honorarium dan aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld en/of besluiten tot verrekening met nieuwe subsidies of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van eventueel betaalde voorschotten.
d. Bij intrekking van de opdracht worden eventueel betaalde voorschotten teruggevorderd.