Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling
Beslissing & bekendmaking beslissing
Hoogte honorarium compositieopdracht
Uitbetaling
Toekenningsvoorwaarden
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel beoordeling Regeling compositieopdracht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Beoordeling
13. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een compositieopdracht op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:
de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het resultaat, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betrokken componist vervaardigde werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;
de aard van het voorgestelde werk en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;
ondersteuning van de aanvraag vanuit het muziekleven;
bevordering van de totstandkoming van nieuw werk dat recht doet aan de verschillende facetten van het Nederlandse muziekleven;
de (mate van) realisering van eerdere opdrachten;
de kans dat en het te verwachten tijdstip waarop het werk waarvoor een compositieopdracht wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang zal zijn, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.