{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Centrale examens januari 2011
Artikel 2. Vakspecifieke regels en beoordelingsmodel
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2011.
Regeling van het College voor examens van 8 december 2010, nummer Cve-10.1343, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo, vmbo 2011 (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor examens;
Besluit:
Artikel 1. Centrale examens januari 2011
De Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen , van 24 maart 2010, kenmerk CvE-10.0362, is onverkort van toepassing op de januari examens in het kader van het Project Meerdere Examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo, vmbo 2011.
Artikel 2. Vakspecifieke regels en beoordelingsmodel
De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen worden door het College voor examens voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo en vmbo 2011 vastgesteld voor elk van de vakken zoals vermeld in de bijlage bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011, is geldig voor de januari examens in het kader van het project meerdere examenmomenten (PME) voor het centraal examen vwo, havo en vmbo 2011, en vervalt met ingang van 1 maart 2011.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De vakspecifieke regels en beoordelingsmodellen per toets bedoeld in artikel 2 van deze regeling, worden bekend gemaakt op de in de bij deze regeling vastgestelde bijlage onder 2 opgenomen wijze.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011.
Het College voor examens,
de voorzitter,