{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. begripsbepalingen
Artikel 2. beoordelingsnormen
Artikel 3. scores
Artikel 4. neutraliseren opgave
Artikel 5. bekendmaking
Artikel 6. inwerkingtreding
Artikel 7. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.
Regeling van het College voor Examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01039, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores bij centrale examinering mbo (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel f;
Besluit:
Artikel 1. begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
‘voorzitter’: de voorzitter van het College voor Examens;
‘vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Examens;
‘opgave’: een vraag of opdracht in een examen inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;
‘antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.
Artikel 2. beoordelingsnormen
De vaststellingscommissie van het desbetreffende examen stelt bij het vaststellen naast de examenopgave tevens vast: de beoordelingsnorm, zijnde het correcte antwoord; bij een open vraag het correcte antwoord of reeks van correcte antwoorden; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.
Artikel 3. scores
Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.
Artikel 4. neutraliseren opgave
De voorzitter van het College voor examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat een of meer opgaven worden geneutraliseerd.
Artikel 5. bekendmaking
De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 6. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 7. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo.
Het College voor Examens,
de voorzitter,