Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2008
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4.4, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en gelet op de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008,
Heeft in zijn vergadering van 14 januari 2008 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het CVZ verdeelt in het jaar 2008 een totaal bedrag van 3,656 miljoen euro over de zorgverzekeraars. Ter bepaling van de middelen die voor iedere zorgverzekeraar afzonderlijk voor het kalenderjaar 2008 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbaar zijn voor beheerskosten AWBZ, anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, stelt het CVZ, voorafgaand aan het budgetjaar, voor ieder van hen een voorlopig budget vast.
Artikel 3
Het CVZ verdeelt het in artikel 2 genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een derde deel van het bedrag, welk deel geacht wordt betrekking te hebben op de op verzekerden gerichte administratiedelen, verdeelt het CVZ over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ;
b. twee derde deel van het bedrag, welk deel geacht wordt betrekking te hebben op de op de zorg gerichte administratiedelen, verdeelt het CVZ over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ. Daarbij tellen verzekerden van vijfenzestig jaar en ouder dubbel;
c. ter vaststelling van de budgetten sommeert het CVZ per zorgverzekeraar de ingevolge de onderdelen b en c berekende bedragen. Het CVZ rondt de budgetten af op hele euro's, waarbij het CVZ bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 4
Voor de toepassing van artikel 2 gebruikt het CVZ de opgaven van de zorgverzekeraars van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2007.
Artikel 5
Na ommekomst van het budgetjaar stelt het CVZ de budgetten, met toepassing van artikel 2, nader vast. In afwijking van artikel 3 gaat het CVZ bij de nadere vaststelling uit van de opgaven van de zorgverzekeraars van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2008.
Artikel 6
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het CVZ uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008 treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2008.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter