Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4.4, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en gelet op de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007,
Heeft in zijn vergadering van 21 december 2006 besloten:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Ter bepaling van de middelen die voor iedere zorgverzekeraar afzonderlijk voor het kalenderjaar 2007 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbaar zijn voor beheerskosten AWBZ , anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, stelt het college, voorafgaand aan het budgetjaar, voor ieder van hen als volgt een voorlopig budget vast.
a. voor de vaststelling van de budgetten gaat het college uit van een totaalbedrag van 3,517 miljoen euro;
b. een derde deel van het bedrag, bedoeld in onderdeel a, verdeelt het college over de zorgverzekeraars ten behoeve van de op verzekerden gerichte administratiedelen, op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ ;
c. twee derde deel van het bedrag, bedoeld in onderdeel a, verdeelt het college over de zorgverzekeraars ten behoeve van de op de zorg gerichte administratiedelen, op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ . Daarbij tellen verzekerden van vijfenzestig jaar en ouder dubbel;
d. ter vaststelling van de budgetten sommeert het college per zorgverzekeraar de ingevolge de onderdelen b en c berekende bedragen. Het college rondt de budgetten af op hele euro's, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 2 raamt het college de verzekerdenaantallen per 1 juli 2007. Het college baseert zich bij die raming op de opgaven van de zorgverzekeraars van de verzekerdenaantallen op 1 juli 2006.
Artikel 4
Na ommekomst van het budgetjaar stelt het college de budgetten, met toepassing van artikel 2, nader vast; in afwijking van artikel 3 gaat het college bij de nadere vaststelling uit van de werkelijke verzekerdenstanden per 1 juli 2007 (kwartaalstaat tweede kwartaal 2007).
Artikel 5
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het college uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007 treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter
Algemeen Directeur