Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4, tweede lid van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering en gelet op de Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006;
Heeft in zijn vergadering van 22 december 2005 besloten:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van de AWBZ;
b. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering .
Artikel 2
Ter bepaling van de middelen die voor iedere zorgverzekeraar afzonderlijk voor het kalenderjaar 2006 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbaar zijn voor de beheerskosten die het anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor maakt, stelt het college voor ieder van hen een budget vast.
Dit budget stelt het college vast aan de hand van de volgende beleidsregels.
a. voor de vaststelling van de budgetten gaat het college uit van een totaalbedrag van 3,420 miljoen euro;
b. eenderde deel van het bedrag, bedoeld in onderdeel a, welk deel geacht wordt betrekking te hebben op de op verzekerden gerichte administratiedelen, verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ ;
c. het resterende tweederde deel van het bedrag, bedoeld in onderdeel a, welk deel geacht wordt betrekking te hebben op de op de zorg gerichte administratiedelen, verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ . Daarbij tellen verzekerden van vijfenzestig jaar en ouder dubbel.
d. ter vaststelling van de budgetten sommeert het college per zorgverzekeraar de ingevolge de onderdelen b en c berekende bedragen. Het college rondt de budgetten af op hele euro's, waarbij bedragen van een halve euro en hoger worden afgerond naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 2 worden de verzekerdenaantallen gebaseerd op de geraamde verzekerdenstanden per 1 juli 2006. Het college baseert zich bij de raming van de verzekerdenaantallen 2006 op de opgaven van de zorgverzekeraars van de verzekerdenaantallen op 1 juli 2005.
Artikel 4
Het college herberekent de budgetten na ommekomst van het jaar, waarbij het college in afwijking van artikel 3 in plaats van geraamde de verzekerdenstanden per 1 juli 2006 wordt uitgegaan van de werkelijke verzekerdenstanden per 1 juli 2006 (kwartaalstaat tweede kwartaal 2006).
Artikel 5
Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het college uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.
Artikel 6
Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006 treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006.
Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 12 januari 2006, nr. Z/F-2651153.
De
Voorzitter
De
Algemeen Directeur