Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling afgeschermde rekeningen Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 december 2006, nr. Juza/2006/02364/IH, houdende regels met betrekking tot afgeschermde rekeningen onder de Wet op het financieel toezicht (Regeling afgeschermde rekeningen Wft)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op artikel 14, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. afgeschermde rekening: een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden en waarbij de identiteit van de cliënt bij de transactieverwerking niet zichtbaar is of anderszins afgeschermd is door slechts gebruik te maken van een rekeningnummer, een nummer of een codewoord, terwijl de identiteit van de cliënt wel bekend is bij de bank of het bijkantoor van de bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit;
b. besluit: Besluit prudentiële regels Wft ;
c. centraal register: een bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit op één centrale plaats toegankelijk register;
e. transactieverwerking: het uitvoeren van opdrachten of betaalopdrachten ten gunste of ten laste van een rekening.
Artikel 2
Deze regeling heeft betrekking op in Nederland bestaande en nog open te stellen rekeningen, aangehouden bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit.
1.
Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit voert een restrictief beleid ten aanzien van het openen van afgeschermde rekeningen.
2.
De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt geen afgeschermde rekeningen open anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van gebruik van voorwetenschap.
3.
De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt adequate instructies voor het personeel op aangaande het openen en beheren van afgeschermde rekeningen.
1.
Onverminderd de op de bank of bijkantoor van de bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit rustende verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme houden financiële ondernemingen bij het gebruik van afgeschermde rekeningen een centraal register aan.
2.
Het centrale register omvat ten minste de gegevens die op grond van artikel 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme worden vastgelegd.
3.
Het centrale register verschaft ten minste op naam en nummer- of codesleutel toegang.
4.
De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, wijst een beheerder van het centrale register aan.
5.
Het organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit dient toegang te hebben tot het centraal register.
Artikel 5
Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit draagt zorg voor voldoende interne controle op de volledigheid en juistheid van de gegevens met betrekking tot de in het centrale register opgenomen rekeningen.
Artikel 6
De regeling van De Nederlandsche Bank NV van 28 juni 1999 met betrekking tot het houden van een centraal register van afgeschermde rekeningen (Stcrt. 120) wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.
Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgeschermde rekeningen Wft.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatsts.
De Nederlandsche Bank N.V. ,
de
Directeur
de
Directeur